HAVALİMANI GÜVENLİĞİ

HAVALİMANI GÜVENLİĞİ

Maslow’un “İhtiyaçlar Hiyerarşisi de “ bize insanoğlunun en önemli ihtiyacının “Güvenlik” olduğunu söylemekte.Hiçbir profesyonel,kendisini güvende hissetmediği bir platformda iş devamlılığına,kişisel gelişimine ve bağlı bulundukları organizasyonlar için ticari çıkarlara hizmet edemez.Bu anlamda şirketler kurumsal sorumluluk kapmasında çalışanlarının güvenliklerini sağlamak durumundadır.Sağlanması şart bu güven ortamı, hem çalışanın güvenliğini sağlamakta hem de makul seviyede alınabilecek azami ticari kazanımı mümkün kılmaktadır.

Havalimanlarında uçaklar ve yolcular için tehdit oluşturabilecek materyallerin ileri teknolojik ürün cihazlarla tanımlanarak geçişin önlenmesinin yanında, kötü niyetli kişilerin ya da bu kişilerce kullanılan şahısların da belirlenerek uçağa binmesinin engellenmesi prensibine dayanan uluslararası standartlarda bir güvenlik kontrolü benimsenmiştir.