HABER

GÜVENLİK HİZMETLERİNDE ZOR / PROBLEMLİ ŞAHISLAR

GÜVENLİK HİZMETLERİNDE ZOR / PROBLEMLİ ŞAHISLAR

Güvenlik hizmetlerinde zor/problemli şahısların etkisizleştirilmesi için bir taktik:Onları eğitmek. Eğitim, yaşanabilecek sorunların önüne geçmek için kişilerin belli bir süre önceden bilinçle biçimlendirilmesi sürecidir.

Güvenlik hizmeti verdiğimiz kurum/kuruluşlarda, buralara dışarıdan gelen misafirlerin ve buralardaki çalışanların, gerçekleştirilen güvenlik uygulamalarına tepki vb. göstermeleri durumunda hiç değilse bir sonraki karşılaşmada sorun çıkarmalarını ve karşı duruşlarına engel olmanın yollarından biri, problem sürecinde ve hemen sonrasında sıcağı sıcağına bireyleri eğitmektir.

Problemin yaşandığı anda, problemi çıkaran kişilere, davranışlarının yanlış, hatalı, düzeltilmesi gereken, düşünülmeden yapılan davranışlar olduğunun saygı sınırları dâhilinde profesyonelce anlatılması / fark ettirilmesi, o anda yaşanan problemin o kişiler buraya daha sonra tekrar geldiklerinde bir kez daha yaşanmaması için önemli bir yol olabilecektir. Özel güvenlik personelimiz böyle anlarda kişilere, karşı çıkışlarının/tepkilerinin nedenini saygı ölçüleri dâhilinde etkili bir ses tonuyla sormalı ve “yasak”, “yönetimin talimatı”, “işimizden oluruz”, “uymak zorundasınız” gibi kelimeleri/cümleleri kullanmadan uygulamanın mantıklı gerekçelerini-vakti varsa-en kısa ve etkili şekilde anlatmalıdır. Bu, kişiler üzerinde etki bırakabilecek yöntemlerden yalnızca birisidir. Davranışının yanlış, hatalı, düzeltilmesi gereken ve düşünülmeden yapılan bir davranış olduğunu ve bütün bunlara rağmen özel güvenlik görevlilerinin kendisine son derece profesyonelce yaklaştığını ve saygı ölçüleri içerisinde hareket ettiğini gören, düşünen ve fark eden kişiler aynı sorunu daha sonra tekrar çıkarmaktan çekinebileceklerdir: utandıkları, hak verdikleri, kabul ettikleri veya ikna olmamalarına rağmen sorun çıkmasını istemedikleri için; Buna, özel güvenlik görevlisinin kişileri eğitmesi denir.

Sorunun, özel güvenlik personelimiz tarafından, bulunulan noktada zaman yokluğu veya ciddi direniş vb. nedeniyle çözülememesi durumunda da özel güvenlik personelimiz durumu ve kişiyi yöneticisine bildirmeli ve taktik olarak adlandırdığımız eğitim sürecini bundan sonra bu yönetici sürdürmelidir. Özel güvenlik personelimiz görevini yapmış ve problemi tespit etmiştir; bundan sonra devreye güvenlik yöneticimiz girmelidir. Soruna neden olan kişi güvenlik yöneticimiz tarafından bulunmalı, etkili iletişim becerilerinin kullanılması ve politik davranışlar sergilenmesi suretiyle kişilerin eğitilmesine çalışılmalıdır. Özel güvenlik yöneticimiz, sorunu yaratan kişiye “Sen saygısızlık yaptın ama biz sana saygısızlık yapmayacağız” cümlesini kurmadan ama hissettirerek:
“Efendim, rahatsız ettiğim için üzgünüm. Ben güvenlik yöneticisi _______ . Az önce arkadaşlarımızla bir problem yaşadığınızı öğrendim. Rahatsız etmiyorsam bana yaşananları anlatabilir misiniz? Arkadaşlarımızın size yönelik nasıl bir yanlışları olduğunu öğrenmek ve gözden geçirip düzeltmek isterim…”

Türünden politik cümleler kurarak ve görünürde hak verir tarzda yaklaşması ve sorunu yaratan kişiye, onu rahatsız etmeden güvenlik ile ilgili kararlılığı göstermesi, onu etkilemesi, davranışının yanlışlığını hissettirmesi, utandırması, ikna etmesi o bireyin aynı problemi tekrar yaratmasını önleyebilecektir. Mağlup olmasına rağmen bunu kabul etmek istemese de, olasılıkla, aynı direnci tekrar göstermeyebilecektir.

Eğitim, yaşanabilecek sorunların önüne geçmek için kişilerin belli bir süre önceden bilinçle biçimlendirilmesi sürecidir.

Böylelikle, özel güvenlik personelimizin eğitmeyi başaramadığı kişiyi özel güvenlik yöneticimiz eğitmiş olacak, problemin çözümü için ekip halinde mücadele edilmiş olunacaktır. Teslim olmayan, ancak kaba kuvvete ve saygısız davranışlara da başvurmayan ve kendini kabul ettirmek için “baskıcı” davranışlar sergilemeksizin etkin güvenlik hizmeti sunabilen özel güvenlik ekibi olmayı başarmak suretiyle önemli hedeflere ulaşılacak; güvenlik hizmeti sunulan kurum/kuruluşların güveni kazanılacak, güvenlik hizmetinin etkililiği artacak ve hizmet sunulan kurumun prestijini korumasına ve arttırmasına katkıda bulunulacaktır. Zaten görevimiz de budur.