HABER

GÜVENLİK RİSKLERİNİN YÖNETİM ESASLARI

GÜVENLİK RİSKLERİNİN YÖNETİM ESASLARI

Risk oluşturan eylemleri yapmamaya karar vermektir. Bu karar, risklerin yönetimi için alınacak tedbirlerin çok pahalı olması veya risklerin gerçekleşmesi halinde karşı karşıya kalınacak maliyetlerin çok yüksek olması halinde verilir. Karar verici, riski bu şekilde yönetmeye karar verdiğinde, hem güvenlik maliyetlerinden, hem de muhtemel zararlardan kurtulmuş olacaktır.

Doğru bir risk yönetimi, her risk unsurunun gerçekleşme frekansına, gerçekleştiğinde ortaya çıkabilecek sonuçlara ve riski engellemenin maliyetine göre uygun ve yerinde tedbirlerin alınmasıdır. Normal olarak, risk yönetim yöntemleri aşağıdaki gibidir. Bu yöntemlerin her biri yek başına, bir kaç tanesi beraberce veya hepsi karışım halinde kullanılabilir.
§ Riskten kaçınmak
§ Riski yaymak
§ Riski transfer etmek
§ Riski kabul etmek
§ Riski azaltmak

Riskten kaçınmak
Risk oluşturan eylemleri yapmamaya karar vermektir. Bu karar, risklerin yönetimi için alınacak tedbirlerin çok pahalı olması veya risklerin gerçekleşmesi halinde karşı karşıya kalınacak maliyetlerin çok yüksek olması halinde verilir. Karar verici, riski bu şekilde yönetmeye karar verdiğinde, hem güvenlik maliyetlerinden, hem de muhtemel zararlardan kurtulmuş olacaktır. Örnek olarak, soygunların sık yaşandığı bir beldede ATM, banka veya döviz bürosu açmamak, açıksa kapatmaya karar vermek; kasada yüklü miktarda nakit bulundurmamak; hırsızların çok rağbet ettikleri bir ürünü mağazada satmamak; deprem fay hattının üstünde bina inşa etmemek gibi tedbirler riskten kaçınmak için alınan tedbirlerdir. Riskten kaçınma kararının aynı zamanda muhtemel kârlardan vazgeçilmesi anlamına da gelmesi mümkündür.

Riski Yaymak
Risk kaynaklarının hedef aldığı varlıkların mekân ve zamanca yayılmasını sağlayarak, hedefin cazibesini düşürmektir. Örnek olarak, bir para naklinde taşınacak yüksek miktardaki nakitlerin, bir kaç araca bölünerek veya belirsiz saat aralıklarıyla taşınması; bir mağazada çalınma oranı yüksek ürünlerin bir kısmının rafta sergilenmesi, çoğunluğun depoda tutulması; bir banka şubesinin kasasındaki yüksek miktardaki değerlerin yakındaki diğer şubelere dağıtılması; aynı istikamete seyahat edecek üst düzey yöneticilerin ayrı zamanlarda ve/veya farklı araçlarla seyahat etmesidir.

Doğru bir risk yönetimi, her risk unsurunun gerçekleşme frekansına, gerçekleştiğinde ortaya çıkabilecek sonuçlara ve riski engellemenin maliyetine göre uygun ve yerinde tedbirlerin alınmasıdır.

Risk Transfer Etmek
Riskin sebep olabileceği kayıpların göze alınamayacak kadar yüksek olması ve bu riski üstlenecek üçüncü bir tarafın var olması durumunda riskten kaynaklanacak kayıpların maliyetinin göze alınabilir karşılıklarla devredilmesidir.
Örnek olarak, korunacak mekânın veya değerlerin sigortalanması (kayıp risklerinin transferi); koruma hizmetlerinin yüklenici firmaya devredilmesi (yasal risklerin transferi),

Riski Kabul Etmek
Risk yaratan olayın herhangi bir şekilde engellenmesinin mümkün olmaması, gerçekleşmesi halinde meydana gelecek kayıpların, önleyici tedbirlerin maliyeti ile karşılaştırıldığında göz ardı edilebilecek seviyede olması gibi durumlarda mevcut risk(ler) kabul edilebilir. Bu durumda, riskin gerçekleşmesi halinde alınacakların haricinde hiç bir tedbir alınmaz.

Riski azaltmak;
Riski oluşturan hususları, alınacak güvenlik tedbirleri ile mümkün olduğu kadar ortadan kaldırmaktır.

Risk azaltıcı tedbirler belirlenirken aşağıdaki faktörler dikkate alınır.
§ Riski önlemeye yönelik tedbirlerin firmanın imkân ve kabiliyetleri içinde olması,
§ Tedbirlerin maliyetinin risklerin potansiyel sonuçlarından çok daha az olması,
§ Riski önlemenin başka bir yöntemi olmaması,

Risk azaltıcı tedbirler aşağıdaki maksatlara yönelik olmalıdır.
Tespite yönelik tedbirler; elektronik güvenlik tedbirleri; CCTV, hırsızlık alarm tertibatı, yangın alarm sistemi, kartlı geçiş sistemi, ürün koruma tedbirleri, antenler vb tedbirlerdir.

Caydırmaya yönelik tedbirler; fiziki engeller; bariyer, kepenk, tel örgü, çevre duvarı, vb

Geciktirmeye yönelik tedbirler; bollard, kapan, anahtar kontrol sistemleri, kurşungeçirmez camlar, kasalar, şifreli kapılar, vb. tedbirler

Müdahaleye yönelik tedbirler; Elemanlı güvenlik tedbirleri (giriş kontrol, devriye, refakatçi, ani müdahale, yakın koruma, vb)
§ Güvenlik prodesürleri ve planları;
§ Acil durum ve kriz yönetimi prosedürleri,
§ İş sürekliliği tedbirleri,
§ Çalışanların yüksek güvenlik farkındalığı,

Hedef cazibesini azaltmaya yönelik tedbirler;
§ Emniyetli mesafenin oluşturulması,
§ Kasa, vezne, para taşıma çantası, zırhlı araçlarda bulundurulacak nakit miktarlarının düşük tutulması,
§ Mimarî ve çevre düzenlemeleriyle suç imkânlarının azaltılması,
§ Yerel resmi kurumlarla işbirliği yapmak (polis, jandarma, belediye, itfaiye, sağlık kuruluşları, arama-kurtarma timleri, vb)
§ Güvenlik görevlilerinin eğitim seviyesinin artırılması