HABER

ÖZEL GÜVENLİK TALİMATI HAZIRLAMAK

ÖZEL GÜVENLİK TALİMATI HAZIRLAMAK

Özel güvenlik çalışma alanlarında, proje ve birimler de işin özelliğine göre güvenlik görevlilerinin yapmış olduğu işleri, kullanılan cihaz ve araçlarının ne şekilde kullanılması konularında prosedürleri yazılan dokümanlara talimat denir. Talimatın sözlük anlamı; görevin getirdiği türlü hizmetlerin başarı ile yürütülmesi için kumandanlık, başkanlık veya daire başkanları tarafından verilen, hizmetlerle ilgili sorumluluk, düzen ve ilkeleri içine alan buyruklardır.

Özel güvenlik proje ve birimlerde standart bir talimat yapısı yoktur. Talimatlar müşterinin hizmet sözleşmesindeki istekleri ve çalışılan birimlerdeki uygulamaların farklılık göstermesinden dolayı çeşitlilik göstermektedir. Burada dikkat edilmesi gereken konu talimatların içeriğinin farklı olmasından ziyade talimat hazırlarken belli bir standardı uygulamaktır.

Talimatlar hazırlanırken şu konulara dikkat etmek gerekir;
1- İstenilen işin ayrıntılarına girmeden faaliyetlerin nasıl olacağı
2- İşin kimin sorumluluğunda olduğu
3- Yazılan ifadelerde kısa net anlaşılır ifadelerle ana konuyu desteklemesi gerekmektedir.
4- Talimatlar bizzat işi yapan kişiler tarafından yazılmalıdır.
5- Fotoğraf, şema akışı diyagramları gibi görsellerle desteklenmelidir.
6- Mümkün oldukça sıfat ve zamirler kullanılmamalıdır.
7- Talimat yazımlarında emir kipi kullanılmamalıdır. Örneğin ?? ?kontrol et. Yerine? Kontrol ediniz. ??
8- Talimatlar anlaşılır bir dilde basit olmalıdır.
9- Yapılacak olan faaliyetler sırasına göre yazılmalıdır
10- Bir iş birden fazla yerde tarif edilmemelidir.

Özel güvenlik çalışma alanlarında, proje ve birimler de işin özelliğine göre güvenlik görevlilerinin yapmış olduğu işleri, kullanılan cihaz ve araçlarının ne şekilde kullanılması konularında prosedürleri yazılan dokümanlara talimat denir.

Talimatlar hazırlanırken sayfa düzenin de çok önemlidir. Yapılan talimatların standart oluşturmak denetimlerde ve uygulamalarda istenilen bilgi ve dokümana ulaşılmasında daha kolaylık sağlamaktadır. Buna göre talimatlarda sayfa düzeninde şu bilgiler olmalıdır.
Logo Ve Şirket Adı
Talimatın ismi
Talimat No ( TL yâda T- 001 )
Sayfa No ( 1/3)
Revizyon No
Hazırlayan
Onaylayan
Amaç
Sorumluluk
Tanımlar
Talimat Detayları
Kayıtlar
İlgili Dokümanlar
Sonuç olarak görev yerinde standart bir işleyişin oluşması için talimatları göz ardı etmemek gerekir. Talimatlar ayrı bir dosyada ve periyodik olarak revize edilmesi şarttır. Birim ve projelerde çalışan güvenlik görevlilerin talimatlar konusunda bilgilendirilmesi zorunludur.